Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Higiena

Higiena - Fresenius Medical Care

Nowoczesne produkty i wydajne procedury zarządzania higieną

 

  • Bio-powłoka – zapobieganie zamiast reakcji
  • Gwarancja jakości
  • Czyszczenie i dezynfekcja systemu hydraulicznego
  • Dezynfekcja powierzchni urządzeń medycznych

 

 

Aspekty higieny w dializie

Dezynfekcja może opierać się na metodach fizycznych lub chemicznych. Możliwe jest również połączenie tych dwóch metod, procedura taka jest często stosowana w przypadku aparatów i systemów dializacyjnych.

Dla dezynfekcji w dializoterapii szczególnie istotne, oprócz skuteczności bakteriobójczej, jest „ograniczone spektrum aktywności wirusobójczej”. Wirusy zapalenia wątroby typu B i C oraz HIV są wirusami otoczkowymi, które można łatwiej zdezaktywować niż wirusy bezotoczkowe (na przykład wirusy polio). Komisja ds. higieny w niemieckim Instytucie Roberta Kocha zaleca, aby produkty wykazujące zdolność do dezaktywacji wirusów zastępczych (surogatów) można było uznać za mające „ograniczone spektrum aktywności wirusobójczej”, a zatem skuteczne w walce z wirusami otoczkowymi1.

Aspekty higieny w dializie

 

 

Zarządzanie higieną

Środki higieniczne to środki mające na celu zachowanie zdrowia ludzi. Obecność mikroorganizmów może negatywnie wpłynąć na jakość leczenia i zdrowie dializowanych pacjentów. Personel zatrudniony w publicznej służbie zdrowia jest również narażony na ryzyko zakażenia. Faktom tym można skutecznie przeciwdziałać tylko poprzez odpowiednie zarządzanie higieną.

Nowoczesne produkty i skuteczne procedury Fresenius Medical Care pomagają właściwie organizować działania w zakresie higieny.

Poniższe sekcje zawierają podsumowanie najważniejszych aspektów higieny w terapiach dializy i pozaustrojowych terapiach leczniczych.

Zarządzanie higieną

Profilaktyka i zapewnienie jakości

 

 

Bio-powłoka – zapobieganie zamiast reakcji

ISO 23500:20144 wymaga regularnej, profilaktycznej dezynfekcji jednostki odwróconej osmozy i pętli obiegu przesączu, aby zminimalizować tworzenie się biopowłoki.

Odpowiednie dla regularnej dezynfekcji są środek chemiczny lub gorąca woda. W idealnej sytuacji środek, który ma być stosowany, powinien już zostać określony na etapie planowania jednostki dializacyjnej.

 

Bio-powłoka

 

 

Zapewnienie jakości

Aby spełnić wymogi systemu zarządzania jakością, należy regularnie monitorować jakość chemiczną i mikrobiologiczną przesączu (permeatu), koncentratu do dializy i dializatu.

 

Zapewnienie jakości

 

 

Czyszczenie i dezynfekcja systemu hydraulicznego

Aby zapobiec zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, hydraulika systemów dializacyjnych musi być dezynfekowana po każdym zabiegu.

Ponadto systemy do dializ powinny podlegać regularnemu programowi oczyszczania w celu usunięcia składników organicznych.

 

Czyszczenie i dezynfekcja

 

 

Dezynfekcja powierzchni urządzeń medycznych

W dializoterapii istnieje wysokie ryzyko przeniesienia mikroorganizmów, spowodowane kontaktem z zanieczyszczonymi powierzchniami. Zewnętrzne powierzchnie systemu dializacyjnego mogą być zanieczyszczone, tym samym wymagają środków dezynfekcyjnych.

 

Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych

Powiązane treści

1 Testowanie i oznaczanie środków dezynfekujących przeciw wirusom. Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 2004;47:62-66. (www.rki.de)

2 Leitlinie der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e.V. und des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Prüfung vonchemischen Desinfektionsmitteln auf Wirksamkeit gegen Viren in der Humanmedizin. Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 2004;47:62-66. (www.rki.de)

3 EN 14476:2013+A1:2015: Chemiczne środki dezynfekujące i antyseptyczne – Jakościowy test zawiesinowy do oceny aktywności wirusobójczej w obszarze medycznym – Metoda i wymagania testu (Etap 2/Etap 1);

4 ISO 23500: 2014, „Wytyczne dotyczące przygotowania i zarządzania jakością płynów do hemodializy i terapii powiązanych” 1 ISO 23500: 2014, „Wytyczne dotyczące przygotowania i zarządzania jakością płynów do hemodializy i terapii powiązanych”