Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF to Fresenius Medical Care  

  • Zmniejszona śmiertelność
  • Optymalne wykorzystanie zasobów dzięki linii produktów CorDiax
  • Niższe całkowite koszty leczenia

Korzyści

Korzyści z terapii

Zmniejszona śmiertelność dzięki HighVolumeHDF

HighVolumeHDF — najbardziej zaawansowana i nadal oszczędna

Optymalne wykorzystanie zasobów dzięki linii produktów CorDiax

HighVolumeHDF — niższe całkowite koszty leczenia

Od obietnicy po dowody

Nasze zaangażowanie w osiągnięcie jak najlepszych wyników dla każdego dializowanego pacjenta podsyciło naszą pasję do hemodiafiltracji (HDF). Pasja ta opiera się na silnym przekonaniu, że HDF to najlepsza terapia dla każdego pacjenta.

Nasze przekonanie na temat HDF jest obecnie szeroko rozpowszechniane wśród społeczności naukowej i poparte dowodami. W ostatnich latach kilka publikacji potwierdziło korzyści płynące z HDF.8,9,11-15. Katalońskie badanie wysokoobjętościowej HDF 8 dostarcza zgromadzonych dowodów na korzyści płynące z tej terapii. Przekonujące dowody naukowe na znacznie lepsze wyniki pacjentów w połączeniu z prostym i niezawodnym stosowaniem 5008 CorDiax są ważnymi powodami, aby przejść na terapię HighVolumeHDF – teraz.

Dlatego od ponad 30 lat Fresenius Medical Care opracowuje produkty do hemodializy kardioprotekcyjnej, co prowadzi do linii produktów CorDiax - która doskonale wspiera stosowanie terapii HighVolumeHDF.

Historia zaangażowania w HDF

Od hemodiafiltracji po HighVolumeHDF

HDF to technika nerkozastępcza łącząca dwie zasady – dyfuzję i konwekcję. Proces konwekcji opiera się na ultrafiltracji dużych ilości wody  osoczowej przez membranę. Pozwala to na skuteczne usuwanie na drodze konwekcji większych substancji rozpuszczonych, oprócz dyfuzyjnego transportu małych cząsteczek.

Aby utrzymać równowagę płynów, konieczne jest zastąpienie dodatkowej objętości ultrafiltracji, najlepiej za dializatorem, w trybie tak zwanej HDF postdylucyjnej.

W hemodiafiltracji istotna jest objętość

Badanie

Katalońskie badanie wysokoobjętościowej HDF8

Podwyższone przeżycie

W porównaniu z pacjentami stosującymi konwencjonalną hemodializę o wysokim przepływie (high-flux), pacjenci losowo przydzieleni do postdylucyjnej hemodiafiltracji online o wysokiej wydajności mieli znacznie niższą ogólną śmiertelność.

Lepsze samopoczucie pacjentów

Obniżone koszty leczenia

Szczegóły dotyczące badania8

Cel badania: Porównanie wpływu hemodialifiltracji online i hemodializy na przeżywalność pacjentów.

Projekt badania: Wieloośrodkowe, prospektywne, losowe, kontrolowane badanie, pod auspicjami Katalońskiego Towarzystwa Nefrologii.

Punkty końcowe badania: Pierwszorzędowym punktem końcowym była ogólna śmiertelność, a drugorzędowymi były: śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, hospitalizacja niezależnie od przyczyny, tolerancja leczenia i dane laboratoryjne.

Pacjenci: 906 pacjentów przewlekle hemodializowanych zostało przydzielonych do grupy kontynuującej leczenie hemodializą (n=450) lub do grupy leczonej wysokoefektywną hemodiafiltracją online w trybie postdylucji (n=456).

Pobierz szczegóły dotyczące badania

Produkty

HighVolumeHDF to Fresenius Medical Care

5008 CorDiax oraz 5008S CorDiax: HighVolumeHDF w standardzie

Hemodiafiltry FX CorDiax Najlepszy zgodnie z projektem

Online Purification Cascade (OPC): Inteligentne zarządzanie jakością wody

Powiązane treści

1 Krick G, Ronco C (ed.), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.
2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.
3 Penne L. i in., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.
4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.
5 Pedrini L. i in., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.
6 Locatelli F. i in., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.
7 Bonforte G. i in., Blood Purification (2002); 20: 357-363.
8 Maduell F. i in., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.
9 Ok E i in., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.
10 Pedrini, L. i in., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.
11 Grooteman M.P. i in., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.
12 Canaud B. i in., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93
13 Mostovaya I.M. i in., Seminars in Dialysis (2014); 27(2): 119-127.
14 Peters S.A.E. i in., Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31: 978-984.
15 Basile C. i in., Journal of Nephrology (2017); 30(2): 181-186.