Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Dializatory FX — Niebieski czyni różnicę

Lekarz – ocena wyników medycznych dla dializatorów FX

„Niewielkie szczegóły mogą mieć duże znaczenie dla wyników medycznych”.

Dlaczego dializatory FX czynią różnicę

Oferta dializatorów FX

Pielęgniarka - ocena leczenia dializatorami FX

„Leczenie bez zakłóceń jest tą różnicą, która pozwala nam skupić się bardziej na pacjencie.”

  • 1. Boczny port wlotu krwi
  • 2. Zgodność systemu i więcej
  • 3. Wyrafinowana budowa włókien
  • 4. Optymalny projekt głowicy
  • 5. Sterylizacja parą wodną INLINE
  • 6. Zrównoważony projekt produktu

Płynna obsługa

Uproszczone przepływy pracy

Lepsze klirensy

Zwiększona wydajność

Ustawienie normy

Dodanie wartości w całym cyklu życia

Radar eko-wydajności
Pacjent - ocena leczenia dializatorami FX

"Różnica polega na poczuciu pewności przez cały czas zabiegu.”

Projekt FX blue

Galeria sztuki

Kierownik placówki szpitalnej - ocena leczenia dializatorami FX

„Przy poszukiwaniu najlepszych rozwiązań znaczenie mają niezawodność i doświadczenie.”

1 Wagner S. i in., Nephrology Dialysis Transplantation (2017); 32 (3): iii615.<br/> 2 Bock A. i in., J Am Soc Nephrol (2013); 24: SA-PO404.<br/> 3 Maduell F. i in., Blood Purif. (2014); 37(2): 125-130.<br/> 4 Lim P. S. i in., Artif Organs (2017); 27 Listopad: 10.1111/aor.13011.<br/> 5 Schindler R. i in., Clin. Nephrology (2003); 59: 447-454.<br/> 6 Weber V. i in., Artif Organs (2004); 28(2): 210-217.<br/> 7 Chazot C. i in., Nephron (2015); 129: 269-275.<br/> 8 Tsai I.J. i in., Pediatr Nephrol (2014); 29: 111-116.<br/> 9 Dane firmy Fresenius Medical Care Deutschland GmbH: Wartości porównawcze klirensów F8 HPS (powierzchnia efektywna 1,8 m2) vs. FX 8 (powierzchnia efektywna 1,4 m2).<br/> 10 Ronco C., Nissenson A. R., Blood Purif (2001); 19: 347-352.<br/> 11 Ronco C. i in., Kidney International (2002); 61 (80): 126-142.<br/> 12 Külz M. i in., Nephrol Dial Transplant (2002); 17: 1475-1479.<br/> 13 Mandolfo S. i in., The International Journal of Artificial Organs (2003); 26 (2): 113-120.<br/> 14 Allard B. i in., Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien (2013); 48 (4): 15-21.<br/> 15 Shintani H., Biomedical instrumentation & technology (1995); 29 (6): 513-519.<br/> 16 Hirata N. i in., Radiation Physics and Chemistry (1995); 46 (3): 377-381.<br/> 17 Golli-Bennour E. E. i in., International urology and nephrology (2011); 43 (2): 483-490.<br/> 18 Azzabi A. i in., Néphrologie & Thérapeutique (2014); 10 (5): 318.<br/> 19 Golli-Bennour E.E i in., World J Nephrol Urol (2017); 6 (1-2): 14-17.<br/> 20 da Silva Aquino K. A., INtechOpen (2012); www.intechopen.com/books/gamma-radiation/sterilization-by-gamma-irradiation (27.04.2018).<br/> 21 Dawids S., Handlos V. N., Developments in hematology and immunology (1989); 347–368.<br/> 22 Niepublikowane dane firmy Fresenius Medical Care Deutschland GmbH: Wewnętrzne obliczenia na podstawie pomiarów masy przed zabiegiem z dializatorami serii FX w porównaniu z dializatorami serii F.<br/> 23 Niepublikowane dane firmy Fresenius Medical Care Deutschland GmbH: Wewnętrzne obliczenia na podstawie pomiarów masy FME FX classix 80 w porównaniu z HF 80S FME. Typowa liczba zabiegów w większości ośrdoków wynosi około 10 000 rocznie; to daje około 1600 kg mniej odpadów produkowanych rocznie z FX classix 80, w przypadku wykorzystania aparatu CorDiax 5008 FME.<br/> 24 EC-JRC-IES (2011): PILCD handbook – Recommendations for LCIA in the European context. Źródło: publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC61049 (oceniono wszystkie 15 kategorii wpływu na środowisko wraz z zaleceniami w tabeli 1 ww. podręcznika ILCD).<br/> 25 Niepublikowane dane badania firmy Fresenius Medical Care Deutschland GmbH (2018): Porównawcza ocena cyklu życia wybranych dializatorów FME. Wydajność ekologiczna obliczana jest zawsze w porównaniu z produktem bazowym (FME HF 80S); pokazano odległy scenariusz.