Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Filtr płynu dializacyjnego DIASAFE®plus

DIASAFEplus

Ważny krok w kierunku dobrej praktyki dializy

  • Wytwarza ultraczysty płyn dializacyjny
  • Zapewnia sterylny i niepirogenny płyn substytucyjny* 

 

* W połączeniu z dwoma szeregowo zainstalowanymi filtrami DIASAFE®plus (w przypadku terapii ONLINE) 

 

Główne cechy

Technologia

Dane dotyczące wydajności

Filtr płynu dializacyjnego DIASAFE®plus

Powiązane treści

1 Dasgupta MK: Biofilms and infection in dialysis patients. Seminars in Dialysis 15: 338-346, 2002.
2 Brunet P i Berland Y: Water quality and complications of haemodialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 15: 578-580, 2000.
3 European Best Practice Guidelines for Haemodialysis (Part 1), Section IV – Dialysis fluid purity. Nephrology Dialysis Transplantation 17 (Suppl. 7): 45-62, 2002.
4 Ward DM: Hemodialysis water: an update on safety issues, monitoring and adverse clinical effects. ASAIO American Society for Artificial Internal Organs 50 (6): XIII-XIX, 2004.
5 Yao Q i in.: Inflammation as a cause of malnutrition, atherosclerotic cardiovascular disease and poor outcome in hemodialysis patients. Hemodialysis International 8: 118-129, 2004.
6 Schiffl H i in.: Effects of ultrapure dialysis fluid on nutritional status and inflammatory parameters. Nephrology Dialysis Transplantation 16: 1863-1869, 2001.
7 Lonnemann G: When good water goes bad: how it happens, clinical consequences and possible solutions. Blood Purification 22: 124-129, 2004.
8. Locatelli F i in.: Oxidative stress in end-stage renal disease: an emerging threat to patient outcome (consensus paper). Nephrology Dialysis Transplantation 18: 1272-1280, 2003.
9 Ward RA i McLeish KR: Oxidant stress in hemodialysis patients: what are the determining factors? Artificial Organs 27: 230-236, 2003.
10 Reznikov L.L. i in.: Effect of advanced glycation end products on endotoxin-induced TNF-a, IL-1 and IL-8 in human peripheral blood mononuclear cells. Clinical Nephrology 61: 324-336, 2004.
11 Izuhara Y i in.: Ultrapure dialysate decreases plasma pentosidine, a marker of carbonyle stress. American Journal of Kidney Diseases 43: 1024-1029, 2004.
12 Sitter T i in.: Dialysate related cytokine induction and response to recombinant human erythropoietin in hemodialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation 15: 1207-1211, 2000.
13 Hsu PY i in.: Ultrapure dialysate improves iron utilisation and erythropoietin response in chronic haemodialysis patients – a prospective cross-over study. Journal of Nephrology 17: 693-700, 2004.
14 Weber C i in.: Novel online infusate-assisted dialysis system performs microbiologically safely. Artificial Organs 24: 323-328, 2000.