Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Seria F

Dializatory serii F

Nie wszystkie polisulfony są jak Polysulfone® firmy Fresenius.

 • Sprawdzona jakość i wydajność membran Polysulfone®
 • Oryginalny standard biozgodności
 • Sterylizacja parowa INLINE
 • Dostępna zarówno w zakresie niskiego, jak i wysokiego przepływu

 

 

Główne cechy

Technologia

Sterylizacja parowa INLINE – zwiększona czystość

Proces sterylizacji parowej INLINE
Proces sterylizacji parowej INLINE w dializatorach serii F. Schemat przedstawia przykład zastosowania w dializatorach FX.

 

 

Sterylizacja parowa INLINE – jak to działa

 

 1. Zarówno przedział krwi,  jak i dializatu w dializatorach przepłukuje się w sposób ciągły parą wodną w temperaturze równej lub wyższej niż 121 °C przez co najmniej 15 minut. Płukanie gorącą parą, bez chemikaliów, powoduje bardzo niski poziom resztek pozostających w dializatorze
 2. Dializator przepłukiwany jest sterylną wodą
 3. Integralność włókien każdego dializatora jest sprawdzana za pomocą testu pęcherzyków powietrza
 4. Dializatory suszone są ciepłym, sterylnym powietrzem
 5. Na koniec, po wysuszeniu, otwory wlotowe i wylotowe krwi zostają zamknięte

 

 

Sterylizacja parowa INLINE – zalety

Test integralności włókien

Jakość od początku do końca

 • Dializatory Fresenius Polysulfone® produkowane są zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa
 • Firma Fresenius Medical Care posiada istotną zdolność do całościowej produkcji, począwszy od błon do gotowych dializatorów, zapewniając najwyższą jakość na każdym etapie produkcji

 

 

Test integralności włókien

Dane dotyczące wydajności

Dializatory niskoprzepływowe – High Performance Steam (HPS), wysokowydajne, sterylizowane parą wodną (HPS)

Dializatory wysokoprzepływowe

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania broszury:

1 Krieter D.H., Sauer N., Stanic D., Reinhardt B., Lemke H.D., Tetta C., Kliem V.: Biocompatibility of the new DIAPES LF 100 low flux dialysis membrane. Blood Purification 20: 498-520, 2002.
2 Schäfer R.M., Hörl W.H., Gilge U., Konrad G., Heidland A.: Biocompatibility profile of the Polysulfone 400 membrane. W: Contributions to Nephrology, Karger, Basel, 74: 43-51, 1989.
3 Hakim R.: Clinical implications of hemodialysis membrane biocompatibility. Kidney International 44: 484-494, 1993.
4 Debrand-Passard A., Lajous-Petter A., Schmidt R., Herbst R., von Baeyer M., Krause A.A., Schiffl M.: Thrombogenicity of dialyser membranes as assessed by residual blood volume and surface morphology at different heparin dosages. W: Contributions to Nephrology, Karger, Basel, 74: 2-9, 1989.
5 Hoenich NA, Woffindin C, Cox PJ, Goldfinch M, Roberts SJ: Clinical characterisation of DICEA a new cellulose membrane for haemodialysis. Clinical Nephrology 48: 253-259, 1997.
6 Weber V, Linsberger I, Rossmanith E, Falkenhagen D. Pyrogen transfer across high- and low-flux hemodialysis membranes. Nephrology Dialysis Transplantation 18, Suppl. 4 : T451, 2003.