Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

FX classix

Dializatory FX classix

Sprawdzona jakość Fresenius dla standardowej hemodializy.

 

  • Udokumentowane osiągnięcia sukcesu membrany Helixone®
  • Unikatowy projekt FX-class®
  • Zwiększona czystość – za pomocą pary wodnej
  • Wysoka zdolność retencji endotoksyn

 

 

Główne cechy

Waga dializatora

Waga dializatorów FX-class®

Technologia

Lepsze oczyszczanie dzięki nanotechnologii

Sterylizacja parowa INLINE

Proces sterylizacji parowej INLINE
Proces sterylizacji parowej INLINE

 

 

Zwiększona czystość – za pomocą pary wodnej

Wszystkie dializatory FX-class® są sterylizowane za pomocą unikatowego procesu sterylizacji parowej INLINE:  

  1. Zarówno przedział krwi dializatorów, jak przedział dializatu przepłukuje się w sposób ciągły parą wodną w temperaturze równej lub wyższej niż 121 °C przez co najmniej 15 minut. Płukanie gorącą parą i bez chemikaliów powoduje bardzo niski poziom pozostałości w dializatorze
  2. Dializator przepłukiwany jest sterylną wodą
  3. Każdy dializator jest testowany pod kątem integralności włókien za pomocą testu pęcherzyków powietrza
  4. Dializatory suszone są ciepłym, sterylnym powietrzem  
  5. Ostatecznie, po wysuszeniu, otwory wlotowe i wylotowe krwi zostają zamknięte

 

 

Zalety procesu sterylizacji parowej INLINE

Test integralności włókien

Wysoka zdolność retencji endotoksyn błony Helixone®

Dane dotyczące wydajności

Broszura produktu

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania broszury:

Weber V. i in., Blood Purification (2003); 21: 365.