Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

5008S CorDiax

Pompa HDF

HighVolumeHDF tak łatwa jak terapia HD

  • AutoSub plus — automatyczne maksymalizowanie wielkości substytucji dla HighVolumeHDF
  • Venous Access Monitoring (VAM) — optymalne monitorowanie ścieżki żylnej
  • Łatwa obsługa
  • Wydajne i zrównoważone

 

 

HighVolumeHDF jako standard

Terapia HighVolumeHDF

HighVolumeHDF — Standard w hemodializie kardioprotekcyjnej

AutoSub plus — automatyczne maksymalizowanie wielkości substytucji dla HighVolumeHDF

Wgląd i ciągłość robią różnicę

Podczas gdy inne systemy sprawdzają i dostosowują ciśnienie przezbłonowe (TMP) w określonych odstępach czasu, AutoSub plus mierzy i ocenia warunki kilka razy na minutę bezpośrednio w filtrze. Innowacyjna technologia oparta jest na dynamicznej analizie sygnału impulsów ciśnienia. W rezultacie objętość substytucji można zmaksymalizować indywidualnie dla każdego pacjenta bez jakiejkolwiek interakcji użytkownika.

Bezpieczeństwo tworzy pewność

Venous Access Monitoring (VAM) — optymanlne monitorowanie dostepu żylnego

Jeśli zostanie wyemitowany alarm, pompa krwi zostanie natychmiast zatrzymana, a zacisk żylny zostanie zamknięty. Daje to personelowi pielęgniarskiemu więcej czasu na odpowiednią reakcję na krytyczne zmiany ciśnienia.

Łatwa obsługa

ONLINEplus – Zmniejszenie obciążenia pracą, zwiększenie wykorzystania

Linie krwi

Wydajne i zrównoważone

Powiązane treści

1 Zgodnie z ISO 23500-5 i ISO 11663:2009
2 Porada dotycząca bezpieczeństwa: Zaleca się sporządzenie zapasów chlorku sodu, w przypadku gdy może być wymagany