5008 CorDiax oraz 5008S CorDiax

Pompa HDF

HighVolumeHDF tak łatwa jak terapia HD

  • AutoSub plus — automatyczne maksymalizowanie wielkości substytucji dla HighVolumeHDF
  • Venous Access Monitoring (VAM) — optymalne monitorowanie ścieżki żylnej
  • Łatwa obsługa
  • Wydajne i zrównoważone

 

 

HighVolumeHDF jako standard

Terapia HighVolumeHDF

HighVolumeHDF — Standard w hemodializie kardioprotekcyjnej

Zamknięcie dwóch pomp zastępczych, które umożliwiają mieszaną terapię HDF
Zainstalowanie dwóch pomp substytutu, które umożliwiają mieszaną terapię HDF.

Wgląd i ciągłość robią różnicę

Podczas gdy inne systemy sprawdzają i dostosowują ciśnienie przezbłonowe (TMP) w określonych odstępach czasu, AutoSub plus mierzy i ocenia warunki kilka razy na minutę bezpośrednio w filtrze. Innowacyjna technologia oparta jest na dynamicznej analizie sygnału impulsów ciśnienia. W rezultacie objętość substytucji można zmaksymalizować indywidualnie dla każdego pacjenta bez jakiejkolwiek interakcji użytkownika.

MIXED HDF – HDF bez wyjątków

Chociaż większość pacjentów osiągnie wystarczającą objętość substytucji za pomocą AutoSub plus, mogą istnieć pacjenci, u których niekorzystne warunki nie pozwalają na osiągnięcie wystarczająco wysokich objętości konwekcji. Dla tych pacjentów zintensyfikowaliśmy nasze badania i opracowaliśmy opcję MIXED HDF dla 5008 CorDiax.

MIXED HDF – wysoki transport konwekcyjny przy niesprzyjających uwarunkowaniach pacjenta

Bezpieczeństwo tworzy pewność

Venous Access Monitoring (VAM) — optymanlne monitorowanie dostepu żylnego

Łatwa obsługa

ONLINEplus – Zmniejszenie obciążenia pracą, zwiększenie wykorzystania

Linie krwi

Wydajne i zrównoważone

Powiązane treści

1 Zgodnie z ISO 23500:2011 i ISO 11663:2009<br/>2 Porada dotycząca bezpieczeństwa: Zaleca się sporządzenie zapasów chlorku sodu, w przypadku gdy może być wymagany