Strony krajów:

Odpowiedzialność

Obowiązki Fresenius Medical Care

Dla nas zrównoważony rozwój oznacza odpowiedzialne działanie w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego, a także postępu w zakresie ochrony środowiska i społeczeństwa.

Przyjmujemy odpowiedzialność ekonomiczną

Angażujemy się w dialog z naszymi interesariuszami

Traktujemy naszych pracowników w sposób odpowiedzialny

Ponosimy odpowiedzialność za środowisko

Odpowiedzialność

Zarządzanie środowiskowe pozwala nam wdrażać wymagania środowiskowe i projektować nasze procesy tak, aby zużywać zasoby w jak najbardziej efektywny sposób, oszczędzając w ten sposób koszty. Coraz częściej wspiera nas także w tworzeniu wartości dodanej dla naszych klientów dzięki przyjaznym dla środowiska produktom i usługom. Wreszcie, gwarantuje to, że poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność wobec środowiska. 

Strategia zarządzania środowiskiem

Zarządzanie środowiskowe w naszych zakładach produkcyjnych

Ekologicznie produkty do dializy

Zarządzanie środowiskiem w naszych stacjach dializ

Przyjmujemy odpowiedzialność społeczną

odpowiedzialność społeczna

Na globalnym rynku firma Fresenius Medical Care ma zdecentralizowaną organizację o wysokim stopniu odpowiedzialności na poziomie lokalnym. Dotyczy to również zaangażowania społecznego naszej firmy. W efekcie nie tylko wspieramy globalnie aktywne organizacje i projekty, ale także w szczególności inicjatywy regionalne i lokalne. W tym względzie koncentrujemy się głównie na projektach skierowanych na dobro wspólne, które są zgodne z zasadą pomagania ludziom w osiąganiu długofalowych skutków.

Nasza pomoc w stanach zagrożenia w sytuacjach kryzysowych

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami

Powiązane treści